Precis som många andra yrken som utförs vid en dator är översättare ett jobb som i princip bara kräver en internetuppkoppling. Det betyder också att man som översättare är fri att arbeta varifrån i världen man vill. All kontakt med kunder kan vanligtvis ske via mejl eller telefon, och alla uppdrag kommer i form av digitala filer, varför det kan sägas vara ett yrke som är helt internetbaserat.

Det gäller särskilt om man framförallt översätter via uppdragsgivare som Gengo, vars hela plattform är internetbaserad. För att börja översätta för Gengo måste man genomgå deras översättningsprov, varefter man blir godkänd för att ta sig an uppdrag på en viss nivå (som ger en viss ersättning per ord). Man kan sedan uppgradera sin nivå (och sin ersättning per ord) genom att ta ytterligare ett prov. All översättning sker direkt på Gengos plattform, där översättaren själv kan titta igenom vilka uppdrag som finns tillgängliga, och välja de som han eller hon vill ta sig an.translate-110777_960_720

Med det sagt finns det dock vissa program och arbetsverktyg som underlättar en översättares arbete, som inte är internetbaserade. Det gäller till exempel så kallade CAT-verktyg, som är det vanligaste sättet att översätta texter idag. CAT står för Computer-Assisted Translation, och programmet kan hjälpa översättaren på flera sätt, till exempel genom att bryta upp texten som ska översättas i meningsfragment. Programmet skapar också så kallade översättningsminnen, som kommer ihåg hur dessa fragment har översatts. Om ett liknande fragment sedan dyker upp igen, ger programmet förslag till översättaren baserat på det som lagrats i minnet. Andra verktyg som översättare använder sig av är självklart ordböcker, och även om det idag finns mängder av digitala ordlistor och ordböcker tillgängliga via internet, använder sig många översättare fortfarande av traditionella, fysiska ordböcker som ett komplement. Exakt hur mobil man är som översättare kan med andra ord variera – från de som endast arbetar via internetbaserade plattformar som Gengo, och således är helt fria att arbeta var som helst så länge de har tillgång till internet och en dator, till de som har ett fast kontor med bokhyllor fulla med ordböcker och en stationär dator där alla CAT-verktyg de behöver finns installerade.

För att börja arbeta som översättare krävs självklart att man talar minst ett språk utöver sitt modersmål. Utbildningar till översättare finns på flera svenska universitet och högskolor idag, bland annat Uppsala universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. Det är också en stor fördel om man har specialkompetens inom ett visst område, till exempel teknik, medicin, ekonomi eller juridik.