En webbdesigner arbetar med att bygga upp hemsidor åt sina kunder på internet. Även om yrket kan beskrivas med en enda mening, ligger det dock mycket mer bakom processen. Att bygga upp en hemsida kräver till exempel teknisk kompetens såväl som kreativitet och ett estetiskt uttryck. Dessutom måste en webbdesigner ha kännedom om vad som utgör en användarvänlig hemsida, och vad som är funktionellt och inte. Webbdesignern gör allt från att skriva kod till att fatta estetiska beslut som typsnitt, färg, bilder och symboler på hemsidan. Det är med andra ord ett yrke som kräver viss utbildning, och som dessutom kräver att man hela tiden fortsätter utbilda sig och hålla sig uppdaterad om ny teknik och nya program på marknaden. Vill man utbilda sig till webbdesigner finns det kurser både på högskolor och universitet som hos privata aktörer.design-1210160_960_720

Även om webbdesigner är ett yrke i tiden, är det också ett yrke med hård konkurrens, eftersom många verkar tycka att det är ett attraktivt yrke. Det finns fasta anställningar i branschen, men det kan således vara svårt att få dem. Om man väljer att bli webbdesigner får man därför räkna med att man kan behöva starta ett eget företag och arbeta som frilans. Själva administrationen med att driva ett eget företag kan dock göras lättare om man använder sig av factoring, till exempel via ett bolag som Intrum. Med factoring kan man vara säker på att man får in pengarna från sina fakturor i tid, vilket kan ge lite av samma trygghet som att vara anställd. Medellönen för en webbdesigner i Sverige är 28 000 kronor, men om man har ett eget företag är man ju fri att sätta sina priser så som man själv tycker är skäligt.

Något annat man måste tänka på är att det är ett bitvis stressigt yrke, då man hela tiden har deadlines att hålla sig till. Som webbdesigner kommer man också av förklarliga skäl att tillbringa mycket tid framför datorn, vilket inte passar alla. Fördelen med ett yrke där datorn är ens enda arbetsredskap är dock att man kan ta med sig den överallt, och att man därför är fri att arbeta var man vill (så länge man har tillgång till internet).